2,922
Dziś Wtorek
2023-03-21

Sprawdź, które uprawnienia obecnie najczęściej uzyskują firmy w powiecie Łodź

Aktualizacja: dzisiaj20:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_zatwierdzony_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-21 Jakich uprawnień w powiecie Łodź przybywa najwięcej?

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-21 godz: 20:46:04
2.Ilość wszystkich firm w powiecie Łodź wynosi: 155037
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie Łodź wynosi: 80250
Pierwsze miejsce
Obserwując, jak obecnie zmienia się zainteresowanie uprawnieniemi, których firmy potrzebują do prowadzenia działalności w powiecie Łodź, stwierdziliśmy, że największe zapotrzebowanie jest na Licencja na przewóz taksówką. W okresie 1-21 marzec 2023 nastąpił wzrost ilości udzielonych podmiotom gospodarczym uprawnień o 9. To uprawnienie ma zdecydowaną przewagę nad drugą pozycją w tym zestawieniu.
Drugie miejsce
Zaobserwowaliśmy, że obecnie drugim uprawnieniem, którego uzyskaniem firmy zainteresowane są najbardziej jest Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. Stanowi to 11% w porównaniu do liczby firm, które wybrały najpopularniejsze uprawnienie.
Trzecie miejsce
W wyniku wzrostu ilości firm o 1, które uzyskały Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – rzeczy, jest ono trzecim najbardziej pożądanym uprawnieniem w tym zestawieniu.
Uprawnienia, których najwięcej przybyło w powiecie Łodź w okresie 1-21 marzec 2023
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Licencja na przewóz taksówką
9
2
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
1
3
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – rzeczy
1
4
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
1
5
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
1
6
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
1
7
Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
1
8
Rejestr działalności detektywistycznych
1
9
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) podczas organizacji przyjęć
1
10
Zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego
1

W REGIONACH Porównaj, jakie uprawnienia zdobywają obecnie firmy w regionie

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakich uprawnień w ostatnich miesiącach najbardziej przybywało wśród firm w powiecie Łodź?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakimi uprawnieniami w najbliższych miesiącach firmy zwiększą zainteresowanie w powiecie Łodź?

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również:

dzisiaj
Zespół OWG-info
dzisiaj
Zespół OWG-info
dzisiaj
Zespół OWG-info