2,924
Dziś Wtorek
2023-03-21

Sprawdź, jakie produkty i usługi planują obecnie zakupić podmioty gospodarcze w powiecie Łodź

Aktualizacja: dzisiaj21:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_paleta_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-21 Obecnie podmioty gospodarcze w powiecie Łodź planują zakup tych produktów i usług

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-21 godz: 21:47:35
2.Ilość wszystkich firm w powiecie Łodź wynosi: 155037
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie Łodź wynosi: 80250
Pierwsze miejsce
Obserwując zapotrzebowanie na produkty i usługi, których zakup obecnie planują podmioty gospodarcze w powiecie Łodź, widzimy, że najwięcej przetargów ogłoszono na Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. W okresie 1-21 marzec 2023 nastąpił wzrost opublikowanych ogłoszeń przetargowych o 14.
Te produkty i usługi jednoznacznie wysuwają się na prowadzenie.
Drugie miejsce
Usługi technicznego nadzoru budowlanego są na drugim miejscu w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych przetargów wzrosła o 11. Stanowi to 79% w porównaniu do produktów i usług, które zanotowały największy wzrost.
Trzecie miejsce
W dniu dziesiejszym trzecie miejsce zajmują Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. Nastąpił wzrost ilości zamieszczonych ogłoszeń przetargowych o 8.
Produkty i usługi, dla których obecnie wzrasta ilość prztetargów w powiecie Łodź – marzec 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
14
2
Usługi technicznego nadzoru budowlanego
11
3
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
8
4
Nasiona i owoce oleiste
5
5
Usługi szkolenia zawodowego
4
6
Drogi dla taksówek
4
7
Roboty budowlane w zakresie budynków
4
8
Usługi pocztowe i kurierskie
3
9
Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
3
10
Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
3

W REGIONACH W regionie podmioty gospodarcze planują zakup tych produktów i usług

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Najwięcej podmiotów gospodarczych w powiecie Łodź planowało zakup tych produktów i usług

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA W najbliższych miesiącach największa ilość podmiotów gospodarczych w powiecie Łodź będzie planować zakup tych produktów i usług

Trwa pobieranie danych...