2,924
Dziś Wtorek
2023-03-21

Obserwuj, na które z produktów i usług w powiecie Łodź rośnie liczba przetargów z wykorzystaniem środków unijnych

Aktualizacja: dzisiaj21:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_euro_orange_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-21 Obejrzyj, na które produkty i usługi w powiecie Łodź wzrasta obecnie liczba przetargów z dotacjami unijnymi

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-21 godz: 21:47:35
2.Ilość wszystkich firm w powiecie Łodź wynosi: 155037
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie Łodź wynosi: 80250
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym dziedzinom, dla których obecnie w powiecie Łodź najszybciej rośnie zainteresowanie finansowaniem przedsięwzięć ze środków unijnych, zauważymy, że za okres 1-21 marzec 2023 pod względem liczby pojawiających się ogłoszeń przetargowych na pierwsze miejsce delikatnie wysuwają się Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne z liczbą 7 przetargów.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu widzimy Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze4. Liczba publikowanych ogłoszeń przetargowych wzrosła w tym obszarze o 6.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu znajdziemy Usługi szkolenia zawodowego. Ilość publikowanych ogłoszeń przetargowych z tej dziedziny wzrosła o 5.
Produkty i usługi z dotacją UE dla podmiotów w powiecie Łodź za okres 1-21 marzec 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
7
2
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze4
6
3
Usługi szkolenia zawodowego
5
4
Zestawy badawcze
3
5
Talony
3
6
Usługi technicznego nadzoru budowlanego
2
7
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
2
8
Urządzenia komputerowe
2
9
Usługi edukacyjne
2
10
Pomoce naukowe
2

W REGIONACH Panorama regionu – zobacz produkty i usługi, na które w Twoim regionie rośnie liczba przetargów z dofinansowaniem UE

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź, jak w poprzednich miesiącach w powiecie Łodź wzrastała liczba przetargów na produkty i usługi dotowane przez UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Popatrz, w których branżach w powiecie Łodź prawdopodobnie będzie rosła liczba przetargów z wykorzystaniem środków UE

Trwa pobieranie danych...