2,922
Dziś Wtorek
2023-03-21

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w powiecie Łodź

Aktualizacja: dzisiaj20:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-21 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w powiecie Łodź

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-21 godz: 20:46:04
2.Ilość wszystkich firm w powiecie Łodź wynosi: 155037
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie Łodź wynosi: 80250
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w powiecie Łodź, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Kolegia pracowników służb społecznych. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Produkcja pozostałych tkanin to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w powiecie Łodź – marzec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Kolegia pracowników służb społecznych
1
2
Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
1
3
Produkcja pozostałych tkanin
1
4
Rybołówstwo w wodach morskich
1
5
Produkcja przędzy wełnianej
1
6
Produkcja przędzy bawełnianej
1
7
Produkcja materiałów wybuchowych
1
8
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
1
9
Transport wodny śródlądowy towarów
1
10
Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w powiecie Łodź

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w powiecie Łodź prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...