2,924
Dziś Wtorek
2023-03-21

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w powiecie Łodź

Aktualizacja: dzisiaj21:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-21 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w powiecie Łodź

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-21 godz: 21:47:35
2.Ilość wszystkich firm w powiecie Łodź wynosi: 155037
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie Łodź wynosi: 80250
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-21 marzec 2023 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Działalność związana z oprogramowaniem. W tym czasie w powiecie Łodź ich liczba zwiększyła się o 19, lekko zarysowując swoją przewagę nad pozycją drugą.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, wzrosła o 18. Stanowi to 95% w porównaniu do liczby firm, które wybrały działalność gospodarczą o największym wzroście.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 12.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w powiecie Łodź za okres 1-21 marzec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność związana z oprogramowaniem
19
2
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
18
3
Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
12
4
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
11
5
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
10
6
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
10
7
Praktyka lekarska specjalistyczna
9
8
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
9
9
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
8
10
Pozostałe formy udzielania kredytów
8

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w powiecie Łodź w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w powiecie Łodź

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: